Legoland Discovery Centre 玩樂攻略

去日本旅行睇怕今年都無機會喇🥺 不過親子旅行訪問度超高嘅Legoland Discovery Centre (樂高®探索中心) 已經正式進駐香港,聽講同日本天保山個場有90%相似,以後唔洗飛都去到喇🥳


有別於大型主題公園Legoland,樂高探索中心位處室內,主要對象係3-10歲兒童,大概3小時玩得哂(當然小朋友通常玩到唔想走🤪)對於想喺市區spend一晝又想玩得特別啲,係一個不錯嘅選擇👍🏻溫馨提示:

  1. 買飛後都要上官網預約入場日子!
  2. Legoland Discovery Centre 不接受成人單獨入場,所以大人想入場必須由小朋友陪同哦~


攻略分享